loading...

صداي مشاور

مشاوره تحصيلي

بازدید : 169
11 زمان : 1399:2

ديوان محاسبات كشور در نظر دارد ،نيروي انساني متخصص مورد نياز خود را از طريق آزمون كتبي ،مصاحبه تخصصي و گزينش به صورت پيماني از بين افزاد بومي و ساكن استان ها (به جز ستاد) به شرح ذيل استخدام نمايد:

استخدام ديوان محاسبات

ثبت نام در آزمون استخدام ديوان محاسبات منحصرا بصورت اينترنتي و از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور از روز يكشنبه مورخ ۹۷/۲/۹ لغايت يكشنبه مورخ ۹۷/۲/۱۶ به مدت هشت روز انجام مي پذيرد.

لذا كليه متقاضيان مي بايست در مهلت مقرر و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون و تهيه مدارك مورد نياز نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

شرايط عمومي استخدام ديوان محاسبات

۱- داشتن تابعيت ايراني
۲- التزام به دين مبين اسلام
۳- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي
۴- عدم محكوميت به فساد اخلاقي ،نداشتن سابقه محكوميت و سوء پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد ( با تاييد مراجعه ذيصلاح )
۵- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روان گردان ها
۶- دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان
توضيح ۱: كارت يا برگ معافيت موقت مورد پذيرش نمي باشد و تاريخ ترخيص از خدمت وظيفه و يا صدور كارت معافيت دائم قانوني ،بايد قبل ۹۷/۳/۳۱ باشد.
توضيح ۲: ادامه مراحل استخدامي دارندگان كارت معافيت پزشكي ،در صورت توفيق در مراحل مربوط،پس از تاييد پزشك معتمد بلامانع خواهد بود.
۷- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام شوند( طبق تاييد مراجع پزشكي)
۸- داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي،پيماني و يا بازخريد ساير دستگاه هاي اجرايي باشند.
۹- داشتن تعهد انجام كار در ساير سازمان ها،موسسات دولتي و وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي .

شرايط اختصاصي استخدام ديوان محاسبات

۱- دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس ( ملاك تاريخ فارغ التحصيلي ۹۷/۳/۳۱ مي باشد.)
تبصره ۱: رشته تحصيلي مقطع ليسانس افراد با مدرك تحصيلي فوق ليسانس مي بايست يكي بوده و با يكي از رشته هاي ذكر شده همان شغل در اين فراخوان باشد.
تبصره۲: افراد شركت كننده در زمان ثبت نام نبايد دانشجو باشند.
تبصره ۳: ادامه تحصيل افراد پذيرفته شده صرفا از طريق دوره هاي پودماني مصوب ديوان محاسبات خواهد بود.
تبصره ۴: افراد داراي مدرك تحصيلي دكتري نمي توانند در اين آزمون شركت كنند.
۲- داشتن معدل ۱۴ و بالاتر در مقطع تحصيليي ليسانس و فوق ليسانس.
۳- داشتن حداكثر سن ۲۸ سال تمام براي مقطع كارشناسي ( از تاريخ ۶۹/۳/۳۱به بعد)
۴- داشتن حدكثر سن ۳۳ سال تمام براي مقاطع كارشناسي ارشد ( از تاريخ ۶۴/۳/۳۱ به بعد)
۵- سابقه كار مرتبط در ديوان محاسبات كشور و يا مدت خدمت سربازي به حداكثر سن اضافه مي گردد.
۶- داشتن ۳ سال سابقه كار مفيد ،مستند و مرتبط با طرح ،نظارت ،نگهداري و اجراي تاسيسات مكانيكي و برقي و يا دارندگان پروانه پايه ۳ اشتغال به كار سازمان مهندسي ساختمان جهت رشته شغلي كارشناس تاسيسات (سابقه كار مذكور به حداكثر سن اضافه مي گردد.)
۷- داشتن ۳ سال سابقه كار مفيد و مرتبط جهت رشته شغلي كارشناس عمران ( سابقه كار مذكور به حداكثر سن اضافه مي گردد.)

پرداخت هزينه ثبت نام استخدام ديوان محاسبات

داوطلبان لازم است به وسيله كارت هاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آن ها فعال مي باشد ، با مراجعه به پايگاه هاي اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور و پرداخت ۲۰۰۰۰۰ ريال نسبت به دريافت سريال ثبت نامي اقدام و سپس با مراجعه به بخش مربوط نسبت به ثبت نام اقدام نمايند

استخدام ديوان محاسبات

زمان برگزاري و دريافت كارت شركت در آزمون استخدام ديوان محاسبات

كارت شركت در آزمون ديوان محاسبات كشور از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ براي مشاهده و پرينت بر روي سايت قرار خواهد گرفت . آزمون در روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۳/۳۱ با توجه به آمار ثبت نام كنندگان به صورت غير متمركز ، منطقه اي و به طور قطعي برگزار مي گردد

تذكرات:
– به مدارك تحصيلي پايين تر،بالاتر،معادل،و رشته هاي غير مرتبط ترتيب اثر داده نخواهد شد
– ايثارگران در صورت كسب حد نصاب نمره قبولي در آزمون از اولويت برخوردار خواهند بود(ايثارگران مشمول در زمان انتخاب شغل و محل خدمت موظفند محل خدمتي را انتخاب نمايند كه تعداد مورد نياز آن محل بيشتر از يك نفر باشد)
– سربازان امريه اي كه خدمت سربازي را در ديوان محاسبات كشور ب پايان رسانده باشند و كاركنان پيماني قراردادي و شركتي ديوان محاسبات در صورتي ك حائز شرايط مندرج در اطلاعيه باشند مي توانند در آزمون مربوط به رشته شغلي مورد تصدي شركت نمايند( كاركنان پيماني موقت و قراردادي مي توانند با توجه به پست فعلي خود در آزمون مربوط در رشته شغلي مربوطه شركت كنند)
– با توجه به اينكه پذيرش داوطلبان بر اساس شرايط بومي بودن صورت مي گيرد اذا متقاضيان در صورت دارا بودن شرايط داوطلب بومي نسبت به انتخاب استان محل خدمت خود اقدام نمايند.
– به نمرات مكتسبه كاركنان قراردادي ، پيماني، شركتي ديوان محاسبات صرفاً در صورت كسب حد نصاب آزمون ،به ازاء هر سال سابقه خدمت چهار(۴) درصد و حداكثر ۲۴ درصد نمره كل،در آزمون كتبي آنان براي معرفي در مرحله مصاحبه تخصصي اضافه خواهد شد .
– چنانچه در هر يك از مراحل استخدامي براي ديوان محاسبات كشور محرز گردد كه متقاضي اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نموده،استخدام مشاراليه كان لم يكن تلقي گرديده و متقاضي حق هيچگونه اعتراض نخواهد داشت.

جدول شماره ۱ – رشته هاي شغلي آزمون استخدامي ديوان محاسبات كشور

رديفعنوان رشته شغليعنوان رشته تحصيليمقطع تحصيليجنسيتتعدادعنوان محل جغرافيايي خدمت
۱ حسابرس حسابداري-حسابرسي- مديريت صنعتي- مديريت بازرگاني- مديريت دولتي- مديريت مالي كارشناسي و كارشناسي ارشد مرد ۳۷ نفر ستاد
۶ نفر آذربايجان غربي- سمنان-همدان -خوزستان-فارس
۵ نفر چهارمحال بخياري -خراسان رضوي -كرمان
۴ نفر اردبيل-اصفهان-البرز-كردستان-لرستان-مازندران-هرمزگان
۳ نفر آذربايجان شرقي-قزوين-كرمانشاه-كهگيلويه و بويراحمد-گيلان-مركزي
۲ نفر بوشهر-خراسان جنوبي-خراسان شمالي-زنجان -سيستان بلوچستان-يزد
۱ نفر تهران- قم
۲ حسابرس مديريت بانكداري – مديريت بيمه كارشناسي و كارشناسي ارشد مرد ۳ نفر ستاد
۳ حسابرس اقتصاد كارشناسي و كارشناسي ارشد مرد ۲ نفر ستاد
۴ كارشناس حساب حسابداري كارشناسي مردوزن ۴ نفر ستاد
۵ كارشناسي فني(امور مجلس) حسابداري-مديريت صنعتي-مديريت بازرگاني-مديريت مالي كارشناسي ارشد مردوزن ۱ نفر ستاد
۶ كارشتاس فني(حقوق محيط زيست) حقوق محيط زيست كارشناسي ارشد مرد ۱ نفر ستاد
۷ كارشناس فني(عمران) مهندسي عمران كارشناسي و كارشناسي ارشد مرد ۱ نفر ستاد
مرد ۱ نفر اصفهان-ايلام-تهران-خراسان شمالي-زنجان-فارس-خراسان رضوي-كرمان-گيلان-هرمزگان
۸ كارشناس فني(آمار و اسناد پزشكي) اسناد و مدارك پزشكي كارشناسي و كارشناسي ارشد مرد ۱ نفر ستاد
۹ كارشناس حقوقي حقوق،حقوق عمومي،حقوق جزاء-حقوق خصوصي كارشناسي و كارشناسي ارشد مردوزن ۱ نفر آذربايجان شرقي-چهارمحال و بختياري
۱ نفر ستاد
۱۰ كارشناسي فناوري اطلاعات مهندسي كامپيوتر نرم افزار كارشناسي و كارشناسي ارشد مردوزن ۳ نفر ستاد
۱ نفر البرز-سيستان و بلوچستان
۱۱ كارشناس برنامه ريزي مهندسي صنايع گرايش برنامه ريزي تحليل سيستمها-گرايش مديريت-سيستم و بهره وري،مديريت صنعتي كارشناسي ارشد مردوزن ۲ نفر ستاد
۱۲ كارشناس مطالعات و تدوين استانداردها و دستورالعمل ها حسابداري كارشناسي ارشد مردوزن ۲نفر ستاد
۱۳ كارشناس آموزش مديريت آموزشي- برنامه ريزي آموزشي آموزش و بهسازي منابع انساني- تحقيقات آموزشي كارشناسي ارشد مرد ۲ نفر ستاد
۱۴ مترجم زبان انگليسي زبان انگليسي- مترجم زبان انگليسي- ادبيات زبان انگليسي كارشناسي ارشد مرد ۱ نفر ستاد
۱۵ كارشناسي سمعي و بصري كارگرداني تلويزيوني-كارشناس سينما كارشناسي-كارشناسي ارشد مرد ۱ نفر ستاد
۱۶ كارشناس اداري مديريت دولتي- مديريت صنعتي-مديريت بازرگاني كارشناسي ارشد مردو زن ۲ نفر ستاد
مردو زن ۱ نفر البرز-خراسان جنوبي- سيستان و بلوچستان- همدان
مردو زن ۲ نفر يزد
مرد ۱ نفر ايلام
۱۷ كارشناس مالي حسابداري كارشناسي-كارشناسي ارشد مردو زن ۱ نفر ستاد
۱۸ كارشناس بودجه وتشكيلات مديريت دولتي- مديريت صنعتي-مديريت بازرگاني كارشناسي ارشد مردو زن ۱ نفر ستاد
۱۹ كارشناس تأسيسات مهندسي تاسيسات-مهندسي مكانيك-گرايش برارت و سيالات كارشناسي مرد ۱ نفر ستاد
۲۰ كارشناس گزينش روانشناسي كارشناسي مرد ۱ نفر ستاد
۲۱ كارشناس فناوري اطلاعات مجلس مهندسي كامپيوتر نرم افزار-هوش مصنوعي و رباتيك-معماري سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي الگوريتم و محاسبات- شبكه- رايانش امن (امنيت)- فناوري اطلاعات-سيستمهاي هوشمند-محاسبات علمي-سيستمهاي كامپيوتري كارشناسي-كارشناسي ارشد مرد ۶ نفر مامور به مجلس

توضيح :منابع آزمون استخدامي متعاقبا از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد

منبع : استخدام ديوان محاسبات كشور سال 97

ثبت نام ليسانس به پزشكي

كارت آزمون تيزهوشان

كد رهگيري كنكور از كجا پيدا كنم

شرايط خريد خدمت سربازي در سال 97

ثبت نام در دانشگاه فرهنگيان

مشاوره انتخاب رشته داروسازي

مشاوره انتخاب رشته دندانپزشكي

مشاوره تلفني آزمون وكالت

شماره تلفن صداي مشاور

شماره داوطلبي ارشد خود را فراموش كردم چه كنم

ديوان محاسبات كشور در نظر دارد ،نيروي انساني متخصص مورد نياز خود را از طريق آزمون كتبي ،مصاحبه تخصصي و گزينش به صورت پيماني از بين افزاد بومي و ساكن استان ها (به جز ستاد) به شرح ذيل استخدام نمايد:

استخدام ديوان محاسبات

ثبت نام در آزمون استخدام ديوان محاسبات منحصرا بصورت اينترنتي و از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور از روز يكشنبه مورخ ۹۷/۲/۹ لغايت يكشنبه مورخ ۹۷/۲/۱۶ به مدت هشت روز انجام مي پذيرد.

لذا كليه متقاضيان مي بايست در مهلت مقرر و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون و تهيه مدارك مورد نياز نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

شرايط عمومي استخدام ديوان محاسبات

۱- داشتن تابعيت ايراني
۲- التزام به دين مبين اسلام
۳- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي
۴- عدم محكوميت به فساد اخلاقي ،نداشتن سابقه محكوميت و سوء پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد ( با تاييد مراجعه ذيصلاح )
۵- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روان گردان ها
۶- دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان
توضيح ۱: كارت يا برگ معافيت موقت مورد پذيرش نمي باشد و تاريخ ترخيص از خدمت وظيفه و يا صدور كارت معافيت دائم قانوني ،بايد قبل ۹۷/۳/۳۱ باشد.
توضيح ۲: ادامه مراحل استخدامي دارندگان كارت معافيت پزشكي ،در صورت توفيق در مراحل مربوط،پس از تاييد پزشك معتمد بلامانع خواهد بود.
۷- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام شوند( طبق تاييد مراجع پزشكي)
۸- داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي،پيماني و يا بازخريد ساير دستگاه هاي اجرايي باشند.
۹- داشتن تعهد انجام كار در ساير سازمان ها،موسسات دولتي و وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي .

شرايط اختصاصي استخدام ديوان محاسبات

۱- دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس ( ملاك تاريخ فارغ التحصيلي ۹۷/۳/۳۱ مي باشد.)
تبصره ۱: رشته تحصيلي مقطع ليسانس افراد با مدرك تحصيلي فوق ليسانس مي بايست يكي بوده و با يكي از رشته هاي ذكر شده همان شغل در اين فراخوان باشد.
تبصره۲: افراد شركت كننده در زمان ثبت نام نبايد دانشجو باشند.
تبصره ۳: ادامه تحصيل افراد پذيرفته شده صرفا از طريق دوره هاي پودماني مصوب ديوان محاسبات خواهد بود.
تبصره ۴: افراد داراي مدرك تحصيلي دكتري نمي توانند در اين آزمون شركت كنند.
۲- داشتن معدل ۱۴ و بالاتر در مقطع تحصيليي ليسانس و فوق ليسانس.
۳- داشتن حداكثر سن ۲۸ سال تمام براي مقطع كارشناسي ( از تاريخ ۶۹/۳/۳۱به بعد)
۴- داشتن حدكثر سن ۳۳ سال تمام براي مقاطع كارشناسي ارشد ( از تاريخ ۶۴/۳/۳۱ به بعد)
۵- سابقه كار مرتبط در ديوان محاسبات كشور و يا مدت خدمت سربازي به حداكثر سن اضافه مي گردد.
۶- داشتن ۳ سال سابقه كار مفيد ،مستند و مرتبط با طرح ،نظارت ،نگهداري و اجراي تاسيسات مكانيكي و برقي و يا دارندگان پروانه پايه ۳ اشتغال به كار سازمان مهندسي ساختمان جهت رشته شغلي كارشناس تاسيسات (سابقه كار مذكور به حداكثر سن اضافه مي گردد.)
۷- داشتن ۳ سال سابقه كار مفيد و مرتبط جهت رشته شغلي كارشناس عمران ( سابقه كار مذكور به حداكثر سن اضافه مي گردد.)

پرداخت هزينه ثبت نام استخدام ديوان محاسبات

داوطلبان لازم است به وسيله كارت هاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آن ها فعال مي باشد ، با مراجعه به پايگاه هاي اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور و پرداخت ۲۰۰۰۰۰ ريال نسبت به دريافت سريال ثبت نامي اقدام و سپس با مراجعه به بخش مربوط نسبت به ثبت نام اقدام نمايند

استخدام ديوان محاسبات

زمان برگزاري و دريافت كارت شركت در آزمون استخدام ديوان محاسبات

كارت شركت در آزمون ديوان محاسبات كشور از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ براي مشاهده و پرينت بر روي سايت قرار خواهد گرفت . آزمون در روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۳/۳۱ با توجه به آمار ثبت نام كنندگان به صورت غير متمركز ، منطقه اي و به طور قطعي برگزار مي گردد

تذكرات:
– به مدارك تحصيلي پايين تر،بالاتر،معادل،و رشته هاي غير مرتبط ترتيب اثر داده نخواهد شد
– ايثارگران در صورت كسب حد نصاب نمره قبولي در آزمون از اولويت برخوردار خواهند بود(ايثارگران مشمول در زمان انتخاب شغل و محل خدمت موظفند محل خدمتي را انتخاب نمايند كه تعداد مورد نياز آن محل بيشتر از يك نفر باشد)
– سربازان امريه اي كه خدمت سربازي را در ديوان محاسبات كشور ب پايان رسانده باشند و كاركنان پيماني قراردادي و شركتي ديوان محاسبات در صورتي ك حائز شرايط مندرج در اطلاعيه باشند مي توانند در آزمون مربوط به رشته شغلي مورد تصدي شركت نمايند( كاركنان پيماني موقت و قراردادي مي توانند با توجه به پست فعلي خود در آزمون مربوط در رشته شغلي مربوطه شركت كنند)
– با توجه به اينكه پذيرش داوطلبان بر اساس شرايط بومي بودن صورت مي گيرد اذا متقاضيان در صورت دارا بودن شرايط داوطلب بومي نسبت به انتخاب استان محل خدمت خود اقدام نمايند.
– به نمرات مكتسبه كاركنان قراردادي ، پيماني، شركتي ديوان محاسبات صرفاً در صورت كسب حد نصاب آزمون ،به ازاء هر سال سابقه خدمت چهار(۴) درصد و حداكثر ۲۴ درصد نمره كل،در آزمون كتبي آنان براي معرفي در مرحله مصاحبه تخصصي اضافه خواهد شد .
– چنانچه در هر يك از مراحل استخدامي براي ديوان محاسبات كشور محرز گردد كه متقاضي اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نموده،استخدام مشاراليه كان لم يكن تلقي گرديده و متقاضي حق هيچگونه اعتراض نخواهد داشت.

جدول شماره ۱ – رشته هاي شغلي آزمون استخدامي ديوان محاسبات كشور

رديفعنوان رشته شغليعنوان رشته تحصيليمقطع تحصيليجنسيتتعدادعنوان محل جغرافيايي خدمت
۱ حسابرس حسابداري-حسابرسي- مديريت صنعتي- مديريت بازرگاني- مديريت دولتي- مديريت مالي كارشناسي و كارشناسي ارشد مرد ۳۷ نفر ستاد
۶ نفر آذربايجان غربي- سمنان-همدان -خوزستان-فارس
۵ نفر چهارمحال بخياري -خراسان رضوي -كرمان
۴ نفر اردبيل-اصفهان-البرز-كردستان-لرستان-مازندران-هرمزگان
۳ نفر آذربايجان شرقي-قزوين-كرمانشاه-كهگيلويه و بويراحمد-گيلان-مركزي
۲ نفر بوشهر-خراسان جنوبي-خراسان شمالي-زنجان -سيستان بلوچستان-يزد
۱ نفر تهران- قم
۲ حسابرس مديريت بانكداري – مديريت بيمه كارشناسي و كارشناسي ارشد مرد ۳ نفر ستاد
۳ حسابرس اقتصاد كارشناسي و كارشناسي ارشد مرد ۲ نفر ستاد
۴ كارشناس حساب حسابداري كارشناسي مردوزن ۴ نفر ستاد
۵ كارشناسي فني(امور مجلس) حسابداري-مديريت صنعتي-مديريت بازرگاني-مديريت مالي كارشناسي ارشد مردوزن ۱ نفر ستاد
۶ كارشتاس فني(حقوق محيط زيست) حقوق محيط زيست كارشناسي ارشد مرد ۱ نفر ستاد
۷ كارشناس فني(عمران) مهندسي عمران كارشناسي و كارشناسي ارشد مرد ۱ نفر ستاد
مرد ۱ نفر اصفهان-ايلام-تهران-خراسان شمالي-زنجان-فارس-خراسان رضوي-كرمان-گيلان-هرمزگان
۸ كارشناس فني(آمار و اسناد پزشكي) اسناد و مدارك پزشكي كارشناسي و كارشناسي ارشد مرد ۱ نفر ستاد
۹ كارشناس حقوقي حقوق،حقوق عمومي،حقوق جزاء-حقوق خصوصي كارشناسي و كارشناسي ارشد مردوزن ۱ نفر آذربايجان شرقي-چهارمحال و بختياري
۱ نفر ستاد
۱۰ كارشناسي فناوري اطلاعات مهندسي كامپيوتر نرم افزار كارشناسي و كارشناسي ارشد مردوزن ۳ نفر ستاد
۱ نفر البرز-سيستان و بلوچستان
۱۱ كارشناس برنامه ريزي مهندسي صنايع گرايش برنامه ريزي تحليل سيستمها-گرايش مديريت-سيستم و بهره وري،مديريت صنعتي كارشناسي ارشد مردوزن ۲ نفر ستاد
۱۲ كارشناس مطالعات و تدوين استانداردها و دستورالعمل ها حسابداري كارشناسي ارشد مردوزن ۲نفر ستاد
۱۳ كارشناس آموزش مديريت آموزشي- برنامه ريزي آموزشي آموزش و بهسازي منابع انساني- تحقيقات آموزشي كارشناسي ارشد مرد ۲ نفر ستاد
۱۴ مترجم زبان انگليسي زبان انگليسي- مترجم زبان انگليسي- ادبيات زبان انگليسي كارشناسي ارشد مرد ۱ نفر ستاد
۱۵ كارشناسي سمعي و بصري كارگرداني تلويزيوني-كارشناس سينما كارشناسي-كارشناسي ارشد مرد ۱ نفر ستاد
۱۶ كارشناس اداري مديريت دولتي- مديريت صنعتي-مديريت بازرگاني كارشناسي ارشد مردو زن ۲ نفر ستاد
مردو زن ۱ نفر البرز-خراسان جنوبي- سيستان و بلوچستان- همدان
مردو زن ۲ نفر يزد
مرد ۱ نفر ايلام
۱۷ كارشناس مالي حسابداري كارشناسي-كارشناسي ارشد مردو زن ۱ نفر ستاد
۱۸ كارشناس بودجه وتشكيلات مديريت دولتي- مديريت صنعتي-مديريت بازرگاني كارشناسي ارشد مردو زن ۱ نفر ستاد
۱۹ كارشناس تأسيسات مهندسي تاسيسات-مهندسي مكانيك-گرايش برارت و سيالات كارشناسي مرد ۱ نفر ستاد
۲۰ كارشناس گزينش روانشناسي كارشناسي مرد ۱ نفر ستاد
۲۱ كارشناس فناوري اطلاعات مجلس مهندسي كامپيوتر نرم افزار-هوش مصنوعي و رباتيك-معماري سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي الگوريتم و محاسبات- شبكه- رايانش امن (امنيت)- فناوري اطلاعات-سيستمهاي هوشمند-محاسبات علمي-سيستمهاي كامپيوتري كارشناسي-كارشناسي ارشد مرد ۶ نفر مامور به مجلس

توضيح :منابع آزمون استخدامي متعاقبا از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد

منبع : استخدام ديوان محاسبات كشور سال 97

ثبت نام ليسانس به پزشكي

كارت آزمون تيزهوشان

كد رهگيري كنكور از كجا پيدا كنم

شرايط خريد خدمت سربازي در سال 97

ثبت نام در دانشگاه فرهنگيان

مشاوره انتخاب رشته داروسازي

مشاوره انتخاب رشته دندانپزشكي

مشاوره تلفني آزمون وكالت

شماره تلفن صداي مشاور

شماره داوطلبي ارشد خود را فراموش كردم چه كنم

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 17

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 174
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 21
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 84
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 427
 • بازدید ماه : 339
 • بازدید سال : 35403
 • بازدید کلی : 35403
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی