loading...

صداي مشاور

مشاوره تحصيلي

بازدید : 169
11 زمان : 1399:2

يكي از مهم ترين دغدغه هاي دانشجويان دختر كه در دانشگاه آزاد در شهرهايي دور از خانواده خود قبول مي شوند اين مي باشد كه چطور محيط دور از خانه و خانواده خود را تحمل نمايند كه خوشبختانه دانشگاه آزاد در راستاي رفاه حال دانشجويان دختر قانوني تحت عنوان ميهماني دائم دانشجويان دختر دانشگاه آزاد تصويب نمود. طبق بخشنامه ماده 16 شيوه نامه نقل و انتقالات دانشجويي دانشگاه آزاد ميهماني دائم دانشجويان دختر در مقطع كارداني و كارشناسي به محل سكونت والدين يا همسر اعلام شده است.

[caption id="attachment_4516" align="aligncenter" width="617"]ميمهماني دائم دانشجويان دختر دانشگاه آزاد ميمهماني دائم دانشجويان دختر دانشگاه آزاد[/caption]

جزئيات ميهماني دائم دانشجويان دختر در دانشگاه آزاد

ميهماني دائمي براي داوطلبين دختر در مقطع كارداني به كارشناسي در دانشگاه آزاد به گونه ايست كه

جزئيات ميهماني دائم دانشجويان دختر در مقاطع كارداني و كارشناسي دانشگاه آزاد اعلام شد
ثبت نام
بخشنامه « ماده 16 شيوه نامه نقل و انتقالات دانشجويي – ماده الحاقي ميه ماني دائم دانشجويان دختر در مقاطع كارداني و كارشناسي به محل سكونت والدين يا همسر» ابلاغ شد.

به گزارش ايسنا، دانشگاه آزاد اسلامي اعلام كرد: به منظور حفظ بنيان و شان خانواده، پاسداشت ارزشهاي ديني و فرهنگي و ايجاد آرامش و رفع دغدغه خانواده ها و ارائه تسهيلات بيشتر به دانشجويان دختر، ماده الحاقي شيوه نامه نقل و انتقالات دانشجويي در خصوص ميهماني دائم دانشجويان دختر در مقاطع كارداني و كارشناسي به محل سكونت والدين يا همسر از سوي معاونت فرهنگي و دانشجويي ابلاغ شد.

بر اساس اين ماده، ميمهماني دائم دانشجويان دختر در مقاطع كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) به شهر محل سكونت والدين و يا همسر در صورت دارا بودن كليه شرايط عمومي مندرج در شيوه نامه نقل و انتقالات، داير بودن رشته متقاضي در واحد مقصد در سال ورودي دانشجو و تاييد عدم مغايرت محل سكونت و واحد مقصد انتخابي متقاضي امكان پذير است.

مدارك و مستندات مورد نياز متقاضيان شامل ارائه مدارك سكونت والدين و يا همسر، تصوير كليه صفحات شناسنامه و تصوير مدرك دو سال آخر تحصيلي (پيش دانشگاهي و ديپلم) است.هر دانشجو در هر دوره تحصيلي صرفا يكبار مجاز به استفاده از اين ماده خواهد بود و انصراف از ميهماني دائم و تغيير مقصد امكان پذير نيست.

همچنين واحد هاي مبدا و مقصد بر اساس محل دو سال آخر تحصيلي دوره متوسطه، مدارك دانشجو را بررسي و موظف به تكميل فرايند درخواست هستند و در صورت مغايرت واحد مقصد با محل دو سال آخر تحصيلي، مدارك معتبر محل سكونت در بررسي مبناي اقدام واحدهاي مبدا و مقصد خواهد بود.

بر اساس بندهاي اين بخشنامه با توجه به محدوديت امكانات بيمارستاني درخواست دانشجويان رشته هاي پرستاري، مامايي و علوم تغذيه بر اساس ساير موارد شيوه نامه نقل و انتقالات قابل بررسي است.

گفتني است به منظور تسهيل در ميهماني دائم دانشجويان دختر، تصوير كليه سوابق تحصيلي دانشجو پس از تكميل فرايند درخواست بايد به واحد مقصد ارسال شود و نيازي به ارسال ليست دروس از واحد مبدا به مقصد در هر نيمسال نيست ، البته در پايان هر نيمسال، كارنامه تحصيلي دانشجويان ميهمان براي درج در پرونده آموزشي به واحد مبدا ارسال مي شود.

همچنين به منظور تسهيل در امور ثبت نام دانشجويان دختر، در طي دوره ميهماني دائم، تمام شهريه (اعم از ثابت و متغير) به حساب واحد مقصد واريز خواهد شد و به منظور جبران بخشي از هزينه هاي واحد مبدا، واحد مقصد بايد در هر نيمسال شهريه ثابت را به واحد مبدا پرداخت كند.

منبع : ميهماني دائم دانشجويان دختر در دانشگاه آزاد

ثبت نام ليسانس به پزشكي

كارت آزمون تيزهوشان

كد رهگيري كنكور از كجا پيدا كنم

شرايط خريد خدمت سربازي در سال 97

ثبت نام در دانشگاه فرهنگيان

مشاوره انتخاب رشته داروسازي

مشاوره انتخاب رشته دندانپزشكي

مشاوره تلفني آزمون وكالت

شماره تلفن صداي مشاور

شماره داوطلبي ارشد خود را فراموش كردم چه كنم

يكي از مهم ترين دغدغه هاي دانشجويان دختر كه در دانشگاه آزاد در شهرهايي دور از خانواده خود قبول مي شوند اين مي باشد كه چطور محيط دور از خانه و خانواده خود را تحمل نمايند كه خوشبختانه دانشگاه آزاد در راستاي رفاه حال دانشجويان دختر قانوني تحت عنوان ميهماني دائم دانشجويان دختر دانشگاه آزاد تصويب نمود. طبق بخشنامه ماده 16 شيوه نامه نقل و انتقالات دانشجويي دانشگاه آزاد ميهماني دائم دانشجويان دختر در مقطع كارداني و كارشناسي به محل سكونت والدين يا همسر اعلام شده است.

[caption id="attachment_4516" align="aligncenter" width="617"]ميمهماني دائم دانشجويان دختر دانشگاه آزاد ميمهماني دائم دانشجويان دختر دانشگاه آزاد[/caption]

جزئيات ميهماني دائم دانشجويان دختر در دانشگاه آزاد

ميهماني دائمي براي داوطلبين دختر در مقطع كارداني به كارشناسي در دانشگاه آزاد به گونه ايست كه

جزئيات ميهماني دائم دانشجويان دختر در مقاطع كارداني و كارشناسي دانشگاه آزاد اعلام شد
ثبت نام
بخشنامه « ماده 16 شيوه نامه نقل و انتقالات دانشجويي – ماده الحاقي ميه ماني دائم دانشجويان دختر در مقاطع كارداني و كارشناسي به محل سكونت والدين يا همسر» ابلاغ شد.

به گزارش ايسنا، دانشگاه آزاد اسلامي اعلام كرد: به منظور حفظ بنيان و شان خانواده، پاسداشت ارزشهاي ديني و فرهنگي و ايجاد آرامش و رفع دغدغه خانواده ها و ارائه تسهيلات بيشتر به دانشجويان دختر، ماده الحاقي شيوه نامه نقل و انتقالات دانشجويي در خصوص ميهماني دائم دانشجويان دختر در مقاطع كارداني و كارشناسي به محل سكونت والدين يا همسر از سوي معاونت فرهنگي و دانشجويي ابلاغ شد.

بر اساس اين ماده، ميمهماني دائم دانشجويان دختر در مقاطع كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) به شهر محل سكونت والدين و يا همسر در صورت دارا بودن كليه شرايط عمومي مندرج در شيوه نامه نقل و انتقالات، داير بودن رشته متقاضي در واحد مقصد در سال ورودي دانشجو و تاييد عدم مغايرت محل سكونت و واحد مقصد انتخابي متقاضي امكان پذير است.

مدارك و مستندات مورد نياز متقاضيان شامل ارائه مدارك سكونت والدين و يا همسر، تصوير كليه صفحات شناسنامه و تصوير مدرك دو سال آخر تحصيلي (پيش دانشگاهي و ديپلم) است.هر دانشجو در هر دوره تحصيلي صرفا يكبار مجاز به استفاده از اين ماده خواهد بود و انصراف از ميهماني دائم و تغيير مقصد امكان پذير نيست.

همچنين واحد هاي مبدا و مقصد بر اساس محل دو سال آخر تحصيلي دوره متوسطه، مدارك دانشجو را بررسي و موظف به تكميل فرايند درخواست هستند و در صورت مغايرت واحد مقصد با محل دو سال آخر تحصيلي، مدارك معتبر محل سكونت در بررسي مبناي اقدام واحدهاي مبدا و مقصد خواهد بود.

بر اساس بندهاي اين بخشنامه با توجه به محدوديت امكانات بيمارستاني درخواست دانشجويان رشته هاي پرستاري، مامايي و علوم تغذيه بر اساس ساير موارد شيوه نامه نقل و انتقالات قابل بررسي است.

گفتني است به منظور تسهيل در ميهماني دائم دانشجويان دختر، تصوير كليه سوابق تحصيلي دانشجو پس از تكميل فرايند درخواست بايد به واحد مقصد ارسال شود و نيازي به ارسال ليست دروس از واحد مبدا به مقصد در هر نيمسال نيست ، البته در پايان هر نيمسال، كارنامه تحصيلي دانشجويان ميهمان براي درج در پرونده آموزشي به واحد مبدا ارسال مي شود.

همچنين به منظور تسهيل در امور ثبت نام دانشجويان دختر، در طي دوره ميهماني دائم، تمام شهريه (اعم از ثابت و متغير) به حساب واحد مقصد واريز خواهد شد و به منظور جبران بخشي از هزينه هاي واحد مبدا، واحد مقصد بايد در هر نيمسال شهريه ثابت را به واحد مبدا پرداخت كند.

منبع : ميهماني دائم دانشجويان دختر در دانشگاه آزاد

ثبت نام ليسانس به پزشكي

كارت آزمون تيزهوشان

كد رهگيري كنكور از كجا پيدا كنم

شرايط خريد خدمت سربازي در سال 97

ثبت نام در دانشگاه فرهنگيان

مشاوره انتخاب رشته داروسازي

مشاوره انتخاب رشته دندانپزشكي

مشاوره تلفني آزمون وكالت

شماره تلفن صداي مشاور

شماره داوطلبي ارشد خود را فراموش كردم چه كنم

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 17

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 174
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 32
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 84
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 438
 • بازدید ماه : 350
 • بازدید سال : 35414
 • بازدید کلی : 35414
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی