loading...

صداي مشاور

مشاوره تحصيلي

بازدید : 167
11 زمان : 1399:2

امروزه دندانپزشكي فن و مهارت كشيدن كشيدن دندان ساخت دندان مصنوعي با روش هاي ابتدايي نيست و دانشي است كه سلامت دهان و دندان را به عنوان عضوي مهم در سلامت جسم و روح زيبايي و ادا كردن كلمات تامين مي كنند همچنين به ياري اين علم مي‌توان بهتري از بيماري‌ها را در مرحله اول اين شناخت و پيشرفت آن جلوگيري نمود.
رشته دندانپزشكي در مقطع دكتري عمومي نحوه رعايت بهداشت پيشگيري و درمان بيماري هاي دهان و دندان را آموزش مي دهند اين مقطع داراي دو دوره مجزاي دو و چهار سال است كه در دو سال اول دانشجو واحد هاي علوم پايه ميگذرانند. بيوشيمي آناتومي ،بافت شناسي فيزيولوژي ژنتيك ميكروب شناسي و ايمني شناسي را مي‌گذرانند و بعد از دو سال وارد دوره تخصصي دندانپزشكي شده و مدارس اقتصادي خود را در زمينه آسيب شناسي و ارتودنسي پروتزهاي ثابت و اكلوژن و پروتزهاي متحرك و فك و صورت ترميمي و مواد دنداني بيماري هاي دهان و دندان و غيره را مي گذرانند در نهايت مي‌توانند بيماري‌هاي دهان و دندان را تشخيص داده و در حد يك پزشك عمومي نسبت درمان آنها اقدام كنند

توانايي هاي لازم رشته دندانپزشكي

يك دندانپزشك عمومي با بينش هنري كند را آغاز و پايان مي‌رساند چرا كه در هنگام تراش دندان رديف كردن ساخت و ترميم دندان ها و موارد ديگر بايد از خلاقيت هنري بهره برده و داراي نگرش كارشناسان هاي هنري باشد همچنين دانشجوي اين رشته بايد از دست هاي ماهر و توانمند برخوردار باشد چون بهتري از كارهاي دندانپزشكي از تراش دندانهاي گرفته تا بازسازي دندان نياز به دست هاي هنرمند و توانا دارد تا بتوان به نحو آسان كارهاي دندانپزشكي را انجام داد.
در نهايت با ۵۱ دانش آموز در درس زيست شناسي دوم دبيرستان خود را مي گيرد به نحوي به رشته دندانپزشكي ارتباط دارد به خصوص در بخش فيزيولوژي و آسيب شناسي دانشجويان در دو سال اول تحصيل با وسعت و عمق بيشتري نسبت به دبيرستان مطالعه مي كنند.

موقعيت شغلي دندانپزشكي در ايران

امروزه در كشور ما فرصت هاي شغلي براي دندانپزشكان جوان به دو دليل عمده محدود داشت . يكي از اين دلايل پيشرفت بهداشت در كشور ماست و ديگر اينكه در چند سال اخير رشد پزشكان و دندانپزشكان نسبت به نرخ رشد جمعيت افزايش يافته است. افزايش تعداد پزشكان جوان بيكار تنها مشكل ايران نيست بررسي‌ها و پيش‌بيني‌هاي جوامع علمي خارج از كشور در سال ۲۰۱۳ ميلادي بهداشت دهان و دندان مردم به اندازه خواهد دندانپزشكي عمومي به بخش پزشكي عمومي بازيگران در رشته دندانپزشكي تنها در تخصص پيدا مي كنند.

دروس پايه در رشته دندانپزشكي

فيزيك پزشكي
بيوشيمي نظري
بيوشيمي عملي
آناتومي نظري
آناتومي عملي
بازشناسي انساني نظري
بافت شناسي انساني عملي
فيزيولوژي نظري
فيزيولوژي عملي
ژنتيك انساني
جنين شناسي عمومي
ميكروب شناسي نظري
ميكرو شناسايي عملي
اين شناسي نظري
ايمني شناسي عملي
آسيب شناسي عمومي
آمار پزشكي و دندان روش تحقيق
بهداشت عمومي و اكولوژي محيط زيست

دروس تخصصي رشته دندانپزشكي

كالبد شناسي
پروتز كامل
مورفولوژي مواد دنداني
راديولوژي دهان
آسيب شناسي
پروتز ثابت
دندانپزشكي ترميمي
بيماريهاي دهان و تشخيص
جراحي فك و دهان
دندانپزشكي كودكان نظام پزشكي و طب قانوني دندانپزشكي جامعه نگر و
بيولوژي دهان سمينار آسيب‌شناسي و غيره

دشواري‌ها و مشكلات تحصيل در رشته دندان پزشكي :

دندانپزشكي حرفه‌اي است كه با كارهاي عملي بر روي بيمار همراه است، بنابراين امكان انتقال بيماري‌هاي عفوني مثل هپاتيت يا ايدز از بيمار به پزشك بسيار زياد است و دندانپزشكان بايد همواره به اصول كنترل عفونت توجه داشته باشند چون يك كوتاهي يا اشتباه مي‌تواند براي آنها عواقب ناخوشايندي داشته باشد. همچنين يك دندانپزشك بايد بطور مرتب نرمش و ورزش كند تا دچار كمردرد و پادرد مزمن نگردد.منبع : معرفي كامل رشته دندانپزشكي
بازدید : 190
11 زمان : 1399:2

زمان مناسب براي مطالعه از جمله موضوعاتي است كه نظريه هاي گوناگوني درباره آن ارائه شده و بحث هاي زيادي ضرورت گرفته است. هر كس بنا بر تجربه يا تحقيق خود زمان يا زمان هاي خاصي را براي مطالعه پيشنهاد مي كند. به راستي بهترين زمان براي مطالعه چه موقعي است؟ چه زماني حافظه توانايي بيشتري براي به خاطر سپاري مطالب دارد؟ در چه هنگامي از شبانه روز، مغز كارايي بالاتري دارد؟ و خلاصه اينكه در چه زماني بايد درس خواند تا بتوان حد اكثر استفاده را از درس و يادگيري برد؟ پاسخ به اين پرسش ها متفاوت است.ميخواهيم در اين مقاله درباره زمان هاي طلايي براي مطالعه كمي توضيح دهيم.

زمان هاي مناسب مطالعه

عده اي معتقدند شب و خصوصا آخر شب، زماني مناسب براي مطالعه و يادگيري است و برعكس، عده اي ديگر عقيده دارند كه مناسب ترين زمان براي يادگيري اوايل صبح است.
گروهي كه معتقدند مطالعه آخر شب مناسب تر است، مي گويند چون خواننده بعد از مطالعه مي خوابد ذهن فرصت كافي براي پردازش اطلاعات دارد و مطالب خوانده شده بهتر در حافظه تثبيت مي گردد.لذا مطالب براي مدت طولاني تري در حافظه باقي مي ماند. در واقع اين گروه معتقدند از آنجا كه در هنگام خواب مطلب يا اطلاعات جديد ديگري وارد حافظه نمي شود لذا فرصت كافي براي پردازش اطلاعات وارده است . آنان معتقدند با اين روش مطالب خوانده شده بهتر به خاطر سپرده مي شوند و كمتر فراموش مي گردند، زيرا خواب فرصتي بسيار مناسب براي ماندگاري آنها در حافظه است.
گروهي كه مطالعه در صبح زود را پيشنهاد مي كنند عقيده دارند كه يادگيري نياز به مغز آماده وسر حال و بدون خستگي دارد. اين عده معتقدند با مغز خسته نمي توان چيزي را به درستي آموخت. در واقع اصل را بر آمادگي مغز مي دانند. اينان بر اين عقيده هستند كه چون در شب مغز استراحت كرده و شخص خستگي ذهني ندارد لذا هنگام صبح آمادگي بيشتري براي يادگيري دارد و آنچه در صبح خوانده شود بهتر در حافظه باقي مي ماند، به همين دليل مطالعه در اوايل صبح را پيشنهاد مي كنند.

تفاوت مطالعه در صبح زود با آخر شب

اخيراً عده اي از محققين نظره اي داده اند مبني بر اين كه ساعات بين 8:30 تا 18.30 بعد از ظهر بهترين زمان براي مطالعه است. اين پژوهشگران مي گويند علم جديد مي گويد در هر ساعت از شبانه روز انسان استعداد و توانايي خاصي دارد. طبق عقايد قبلي پزشكان انسان طي ساعات مختلف شبانه روز در يك حالت تعادل پايدار به سر مي برد. زمان مطالعه بستگي به خود شما دارد كه چه موقعي از نظر جسمي و رواني آمادگي لازم را داريد. اگر نسبت به زمان هاي خاص براي مطالعه شرطي شده ايد آن اوقات بهترين زمان مطالعه است.
اما يافته هاي اخير علم (كرونوييولوژي) نشان مي دهد، بدن انسان در طي شبانه روز متحمل تغييرات زيادي در اين زمينه مي شود و در هر ساعت از روز توانايي خاصي دارد. اين محققين معتقدند حافظه كوتاه مدت و سرعت انتقال فكري در بيشتر افراد در ساخت آخر صبح تا اوايل بعد از ظهر به بيشترين حد فعاليت مي رسد. بهترين زمان براي فعال شدن حافظه دراز مدت از ساعت 6.30تا 30:8 بعد از ظهر است بنابراين اين اوقات زماني بسيار مناسب براي مطالعه به شمار مي رود . در ساعت آخر شب و اوايل صبح ميزان حافظه دراز مدت، درك مطلب و فراگيري دروس در كمترينم حد ممكن است. از همين نكته بايد استفاده كرد و به دانش آموزان توصيه كرد و زماني كه حافظه دراز مدت فعاليت چنداني ندارد كم تر مطالعه كند. همچنين مي گويند: ميزان احساسات فرد نسبت به درد به طور كلي در طي روز افزايش مي يابد و در هنگام شب به حداكثر مي رسد. طبق بررسي هاي انجام شده در زنان باردار نيز بيشترين شروع ساعات درد زايمان 12 نيمه شب تا 4 صبح است.

زمان دقيق مطالعه

واقعيت اين است كه هيچ زماني به طور دقيق و انحصاري براي مطالعه وجود ندارد. يعني دقيقا نمي توان مشخص كرد كه در چه هنگامي بايد مطالعه و در چه موقعي از آن پرهيز كرد بلكه هر وقت احساس كرديد كه مي توانيد مطالعه كنيد درس خواندن را شروع كنيد .زمان مطالعه بستگي به خود شما دارد كه چه موقعي از نظر جسمي و رواني آمادگي لازم را داريد. اگر نسبت به زمان هاي خاص براي مطالعه شرطي شده ايد آن اوقات بهترين زمان مطالعه است. اگر هميشه عادت داريد صبح ها در مكان مشخص مطالعه كنيد آن زمان و آن مكان براي شما بسيار مناسب است زيرا نسبت به زمان و مكان مطالعه شرطي شده ايد تا آمادگي بيشتري براي تمركز و يادگيري داريد. به ياد داشته باشيد كه بلافاصله پس از غذا خوردن(خصوصا ناهار يا شام) مطالعه نكنيد. زيرا با پر بودن معده خون به طرف آن هجوم آورده تا غذا هر چه سريعتر هضم گردد و در نتيجه خون كمتري به مغز مي رسد و احساس خواب آلودگي به فرد دست داده و سطح هوشياري مغز كاهش مي يابد. بنابراين پس از صرف غذا كمي استراحت كرده و بعد مطالعه را شروع كنيد.

شگفتي هاي زمان در حيات انسان

"اكثر انسان ها از نيمه شب تا شش صبح به دنيا مي آيند و بين 4 تا 10 صبح بدرود حيات مي گويند."
و اما توصيه اي براي كساني كه شديداً غير فعال هستند. برنامه روزانه خود را مجدا سازمان بندي كنيد .كارهاي مشكل و فعاليت هاي خلاقه را صبح هنگامي كه كاملا هوشيار هستيد انجام دهيد و برنامه خود را طوري ترتيب دهيد كه فعاليت هاي تحريك كننده و همكشي در طول ساعت اوليه بعدازظهر صورت بپذيرد. در زير روش هايي را عنوان مي كنيم كه طي آن ها مي توانيد با ساعت دروني تان سازگار تر و موافق تر زندگي كنيد.
9صبح
حافظه كوتاه مدت انسان در نيمه هاي شب در اوج قدرت خود قرار دارد زيرا دماي بدن به پايين ترين مقدار خود مي رسد و مغز در اين حالت به نحو كار آيندي قادر به ذخيره اطلاعات مي باشد. اما خوشبختانه حافظه كوتاه مدت شما در ساعت 9 صبح نيز هنوز خوب كار مي كند. احتمالا اين درست همان زماني است كه شما شروع به كار مي كنيد و اگر چنين است زمان مناسبي است براي ملاقات هاي كوتاه ولي نه ديدار هاي طولاني؛ زيرا زمان حافظه كوتاه مدت است.
11 صبح
حل مسائل بين اواسط صبح و اواخر آن از هر زمان ديگري سهل تر انجام مي پذيرد پس از آن به علت افزايش خستگي اين توانايي سير نزولي خود را طي مي كند. بهترين وقت براي تصميم گيري دشوار، حول و حوش قبل از نهار است. متخصصان مطالعه و يادگيري به شدت اعتماد دارند كه مهمترين عامل تخريب حافظه ونداشتن تمركز عالي "اضطراب" است. برنامه ريزي درسي، مطالعه درطول سال تحصيلي و استفاده بهتراززمان والبته آسودگي شب امتحان ازهمه اضطراب هاي كاذب جلوگيري مي كنند.
2تا 5 بعد ازظهر
حساسيت نسبت به درد در واپسين ساعات بعد از ظهر به حداقل خود رسيده و بالعكس در نيمه هاي شب به اوج خود مي رسد. بنابراين بهتر است از دندانپزشك خود براي بعد از ظهر وقت بگيريد و از جلسات معالجاتي در ابتداي صبح پرهيز كنيد.با آغاز عصر، حساسيت نسبت به درد افزايش مي يابد. بنابراين اگر بايستي با دوچرخه خود به زمين بيفتيد يا تزريقي داشته باشيد آن را حدود ساعت 8 شب انجام دهيد.
بعد از ظهر
حافظه بلند مدت آن نوع حافظه اي است كه در موقع به خاطر آوردن وقايع ديروز يا ماه هاي گذشته از آن استفاده مي كنيم و در حدود 3 بعد از ظهر بيش از هر زماني با كارايي عمل مي كند. اگر بايستي مطلب مهمي را به خاطر بسپاريد، اين ساعت وقت آن است.
4تا 8 بعد از ظهر
سرعت واكنش در ابتداي روز، نسبت به هر وقت ديگري كمتر است. ليكن تدريجاً بهبود يافته و بين واپسين ساعات بعد از ظهر و اواسط عصر به بالاترين مقدار خود مي رسد.اين بهترين موقع براي تايپ كردن يا بازي تنيس است.
7 بعد ازظهر
متابوليسم در اوايل عصر بالاترين حد خود را دارا است و در ساعت اوليه صبح پايين ترين حد را اين حقيقت كه سرعت متابوليسم در نيمه هاي شب كاهش مي يابد، به مبتلايان سرطان اميد تازه اي مي بخشد. سلول ها در حالت كند خود در مقابل داروهاي خاصي كمتر آسيب پذيرند و با زمان بندي صحيح وعده هاي مصرف مواد ضد سرطان مي توان كارايي آن ها را افزايش داد. داروهاي ضد آسم و مسكن ها نيز در ساعات آخر عصر موثرترند و اثرات جانبي كمتري را بر جاي ميگذارند. اما مخاطب اصلي ما دانش آموزان، داوطلبان كنكور و دانشجويان هستند كه بايد در ساعت هاي مختلف با توجه به آمادگي جسماني و ذهني مطالعه كنند و لزوماً نبايستي در يك زمان بسيار كوتاه كه شايد حافظه بلند مدت با كوتاه مدت قدري بيشتر فعال هستند، مطالعه كنند. بنابراين با يك برنامه سنجيده و دقيق سعي مي كنيد در ساعت هاي مختلف درس بخوانيد.
اما نكات اشاره شده در اين قسمت را نيز رعايت كنيد كه به طور خلاصه عبارتند از:
1-صبح ها بيشتر سعي در يادگيري مطالب داشته باشيد.
2-درس هايي را كه نياز به مرور دارند، ترجيحاً به شب موكول كنيد.بلافاصله پس از غذا خوردن با شكم پر مطالعه نكنيد.
3-قبل و بعد از مطالعه، حتما استراحت كنيد.
5-هنگام هيجان هاي عصبي، ترس، خشم اضطراب و كينه و ناراحتي مطالعه نكنيد. زيرا تمركز نداريد.
6-براي مطالعه شور و شوق و اشتياق فراوان داشته باشيد. درحالت خستگي و بي خوابي مطالعه نكنيد، چون براي مطالعه تمركزحواس نداريد.
7-انتظار بيجا ازخود نداشته باشيد. به اندازه هوش، استعداد، توانايي و تلاشتان بهره خواهيد برد.
8-پس از يك ورزش سنگين، با همان خستگي و بدن عرق كرده، مطالعه نكنيد.
9-ابتدا وضعيت جسمي و روحي خود رامتعادل كنيد و سپس شروع به مطالعه مي كنيد.
يادآوري مهم
متخصصان مطالعه و يادگيري به شدت اعتماد دارند كه مهمترين عامل تخريب حافظه و نداشتن تمركز عالي "اضطراب"است. برنامه ريزي درسي، مطالعه در طول سال تحصيلي و استفاده بهتر از زمان و البته آسودگي شب امتحان از همه اضطراب هاي كاذب جلوگيري مي كنند.
يك هشدارمهم
تمام تمرين هاي گفته شده تا الان فقط در صورتي پاسخ مثبت مي دهند و از آن ها نتيجه مطلوب حاصل مي شود كه به هيچ عنوان منفي حرف نزنيد. وقتي شما درباره خودتان با عبارت منفي حرف مي زنيد، همه چيز را خراب مي كنيد هرگز نگوييد حافظه ام خراب است و اصلاً هيچ چيز را نمي فهمممنبع : بهترين زمان (زمان طلايي) براي مطالعه
بازدید : 151
11 زمان : 1399:2

طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تمام مردان بالاي ۱۸ سال ايراني (به جز مواردي كه استثنا شده‌اند) بايد به خدمت سربازيبروند. براي اولين بار لايحهٔ خدمت اجباري نظام وظيفه در سال ۱۳۰۳ توسط رضا شاه به مجلس شوراي ملي چهارم تقديم شد و به رغم مخالفت ملاكان بزرگ و روحانيون، قانون نظام اجباري كه مشتمل بر سي و شش ماده بود در جلسه ۱۷۸ مجلس شوراي ملي دوره ۵ مورخ شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۰۴ به تصويب رسيد.

در ايران بسياري (به ويژه پسران) بر اين باورند كه خدمت سربازي هدر دادن ۲ سال از بهترين سال‌هاي عمرشان است درحاليكه برخي (از جمله مقامات نظامي) آن را حركتي جهادي و جهاد در راه خدا مي‌دانند. بسياري نيز گذراندن خدمت مقدس سربازي به مدت ۲ سال را بخشي از اداي دين هر پسر به مملكت و نظام مقدس جمهوري اسلامي مي‌دانند.

گذراندن دوره سربازي براي تمامي مشمولين اجباري است و مشمولين قبل از پايان اين دوره از انجام هرگونه خدمات دولتي و… بازداشته مي‌شوند، مگر با ارائه مدرك معافيت موقت. در مهر ماه ۱۳۹۶، شرط ارائه مدرك سربازي براي اخذ گواهينامه برداشته شد.

۴ راه براي كاهش خدمت مشمولان غير غايب وجود دارد

كسر خدمت ايثارگران
كاركنان وظيفه غيربومي در مناطق امنيتي غيردرگير، مناطق عملياتي مناطق محروم و بد آب‌وهوا (كاهش زمان خدمت به ۱۹ ماه) و همچنين خدمت كاركنان وظيفه در مناطق جنگي و امنيتي درگير (كاهش زمان خدمت به ۱۸ ماه)
كسر خدمت فرزند(سه ماه كسر خدمت به ازاي هر فرزند)
كسر خدمت نخبگان؛ كسر به ميزان ۲ماه تا كل مدت خدمت

شرط بهره‌مندي از كسر خدمت‌هاي ايثارگري

نداشتن غيبت
جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا درباره شرط بهره‌مندي از كسر خدمت‌ مربوط به رزمندگي، جانبازي و آزادگي افزود: «نداشتن غيبت مهم‌ترين شرط براي بهره‌مندي از اين كسر خدمت‌ها است. درواقع اگر فردي وارد غيبت شود به‌هيچ‌عنوان امكان بهره‌مندي از اين تسهيلات برايش وجود ندارد و حتي اگر جزو ۲۰ هزار نفر اول قرار بگيرد بايد سربازي‌اش را به شكل عادي طي كند از اين‌رو به تمامي مشمولان توصيه مي‌شود كه حتما توجه داشته باشند كه وارد غيبت نشوند.»

به گفته‌ي وي،‌ مشمولان مي‌توانند پيش از آنكه وارد غيبت شوند نسبت به تعيين تكليف سربازي خود اقدام كنند. از سوي ديگر افرادي كه ممكن است داراي اين شرايط باشند حتي در حين خدمت نيز مي‌توانند از آن بهره‌‌مند شوند. از اين‌رو مي‌توانند پس از اعزام به سربازي شانس خود را در سال دوم خدمت براي بهره‌مندي از اين كسر خدمت‌ها استفاده كنند؛ اما داشتن غيبت تمامي اين شانس‌ها را از بين مي‌برد.»

شروط كسر خدمت براي فرزندان كارمندان دولت و نيروهاي مسلح

كريمي با اشاره به آن دسته از كارمندان دولت كه در زمان هشت سال دفاع مقدس در مناطق جنگي مشغول به خدمت بودند، گفت: «فرزندان اين افراد نيز با توجه به شرايط و دستورالعملي كه ابلاغ‌شده مي‌توانند از اين كسر خدمت‌ها بهره‌‌مند شوند؛ به‌عنوان مثال فردي كه در دوران دفاع مقدس كارمند وزارت نيرو بوده و وظيفه برق‌رساني به مناطق جنگ‌زده را داشته گرچه رزمنده نبوده اما به سبب حضور و خدماتي كه در مناطق جنگي داشته مي‌تواند از اين كسر خدمت‌ها براي فرزندش استفاده كند.»

به گفته‌ي وي: «كارمندان نيروهاي مسلح كه در طرحي به نام امام حسن مجتبي (ع) حضور داشتند نيز جزو واجدين شرايط محسوب مي‌شوند كه جزئيات اين طرح نيز به اطلاع مراكز خدمتي آن‌ها رسيده است. مثلا ممكن است در زمان جنگ تحميلي فردي در سيستان و بلوچستان حضور داشته كه اين فرد نيز جزو واجدين شرايط محسوب مي‌شود يا افرادي كه پس از پايان جنگ در مناطق عملياتي كردستان حضور داشتند هم مي‌توانند از چنين تسهيلاتي استفاده كنند كه جزئيات آن و شرايط كامل آن به اطلاعشان رسيده است.»

سربازان امريه مشمول كسر خدمت سربازي نمي‌شوند

بر اساس گزارش جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا، سربازان امريه متعهد به انجام دو سال خدمت مي‌شوند؛ از اين‌رو كسر خدمت به آن‌ها تعلق نمي‌گيرد و آن‌ها موظف‌اند زماني را كه متعهد به انجام خدمت در آن شده‌اند سپري كنند.

كريمي اضافه كرد: «در اجراي اين طرح ديگر سال تولد مشمولان اهميتي ندارد و تمامي افراد مي‌توانند براي ثبت نام اقدام كنند. به‌عنوان مثال اگر فردي پدر يا مادرش سابقه حضور در جبهه داشته و سه سال ديگر به سن مشموليت يا اعزام به سربازي مي‌رسد، بايد در فرصت يك‌ماهه پيش رو نسبت به ثبت نام اقدام كند؛ اما بررسي اولويت‌هايش و اينكه آيا جزو ۲۰ هزار نفر قرار مي‌گيرد يا خير در همان سالي كه موعد اعزام به سربازي‌اش باشد انجام خواهد شد؛ اما ثبت نام بايد امسال انجام شود.»

امكان معافيت با كسر خدمت ايثارگري خدمت سربازي

كريمي با بيان اينكه طبق قانون افرادي كه پدرشان ۳۰ ماه سابقه حضور در جبهه را داشته باشند از انجام خدمت سربازي معاف خواهند شد گفت: «بنابراين اولويت‌هاي ما از ۲۹ ماه رزمندگي آغاز مي‌شود؛ اما از سوي ديگر با توجه به اينكه گفته ‌شده است به ازاي هر يك ماه رزمندگي و اسارت يك ماه نيز كسر خدمت به فرد تعلق مي‌گيرد بنابراين قطعا در ميان ۲۰ هزار نفر نخست افرادي حضور دارند كه مثلا ۲۹ ماه يا ۲۸ ماه كسر خدمت به آنان تعلق مي‌گيرد؛ درحالي‌كه طول مدت سربازي كمتر از اين مدت است. بنابراين اين افراد از انجام خدمت سربازي معاف شده و دوره آموزشي را نيز در سال‌هاي آتي با فراخوان سازمان طي خواهند كرد.»

بر اساس گزارش جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا، اين قانون مربوط به برنامه ششم است بنابراين حداقل تا پنج سال آينده اجرايي خواهد شد و ۲۰ هزار نفر نخست نيز در هر سال شناسايي مي‌شوند.

وي درباره اينكه آيا با توجه به خوداظهاري متقاضيان نسبت به راستي‌آزمايي اظهاراتشان اقدام مي‌شود يا خير؟ افزود: «پس از ثبت نام، عمليات راستي‌آزمايي نيز انجام‌ مي‌شود و بر اساس اطلاعات صحيح كسر خدمت‌ها به متقاضيان تعلق مي‌گيرد. درخواست ما از متقاضيان اين است كه اطلاعات خود را كامل و درست در فرم‌ها وارد كنند تا كار با سرعت بيشتري پيش برود.»منبع : خدمت سربازي و شرايط آن

بازدید : 164
11 زمان : 1399:2

طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تمام مردان بالاي ۱۸ سال ايراني (به جز مواردي كه استثنا شده‌اند) بايد به خدمت سربازي بروند. براي اولين بار لايحهٔ خدمت اجباري نظام وظيفه در سال ۱۳۰۳ توسط رضا شاه به مجلس شوراي ملي چهارم تقديم شد و به رغم مخالفت ملاكان بزرگ و روحانيون، قانون نظام اجباري كه مشتمل بر سي و شش ماده بود در جلسه ۱۷۸ مجلس شوراي ملي دوره ۵ مورخ شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۰۴ به تصويب رسيد.

در ايران بسياري (به ويژه پسران) بر اين باورند كه خدمت سربازي هدر دادن ۲ سال از بهترين سال‌هاي عمرشان است درحاليكه برخي (از جمله مقامات نظامي) آن را حركتي جهادي و جهاد در راه خدا مي‌دانند. بسياري نيز گذراندن خدمت مقدس سربازي به مدت ۲ سال را بخشي از اداي دين هر پسر به مملكت و نظام مقدس جمهوري اسلامي مي‌دانند.

گذراندن دوره سربازي براي تمامي مشمولين اجباري است و مشمولين قبل از پايان اين دوره از انجام هرگونه خدمات دولتي و… بازداشته مي‌شوند، مگر با ارائه مدرك معافيت موقت. در مهر ماه ۱۳۹۶، شرط ارائه مدرك سربازي براي اخذ گواهينامه برداشته شد.

۴ راه براي كاهش خدمت مشمولان غير غايب وجود دارد

كسر خدمت ايثارگران
كاركنان وظيفه غيربومي در مناطق امنيتي غيردرگير، مناطق عملياتي مناطق محروم و بد آب‌وهوا (كاهش زمان خدمت به ۱۹ ماه) و همچنين خدمت كاركنان وظيفه در مناطق جنگي و امنيتي درگير (كاهش زمان خدمت به ۱۸ ماه)
كسر خدمت فرزند (سه ماه كسر خدمت به ازاي هر فرزند)
كسر خدمت نخبگان؛ كسر به ميزان ۲ماه تا كل مدت خدمت

شرط بهره‌مندي از كسر خدمت‌هاي ايثارگري

نداشتن غيبت
جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا درباره شرط بهره‌مندي از كسر خدمت‌ مربوط به رزمندگي، جانبازي و آزادگي افزود: «نداشتن غيبت مهم‌ترين شرط براي بهره‌مندي از اين كسر خدمت‌ها است. درواقع اگر فردي وارد غيبت شود به‌هيچ‌عنوان امكان بهره‌مندي از اين تسهيلات برايش وجود ندارد و حتي اگر جزو ۲۰ هزار نفر اول قرار بگيرد بايد سربازي‌اش را به شكل عادي طي كند از اين‌رو به تمامي مشمولان توصيه مي‌شود كه حتما توجه داشته باشند كه وارد غيبت نشوند.»

به گفته‌ي وي،‌ مشمولان مي‌توانند پيش از آنكه وارد غيبت شوند نسبت به تعيين تكليف سربازي خود اقدام كنند. از سوي ديگر افرادي كه ممكن است داراي اين شرايط باشند حتي در حين خدمت نيز مي‌توانند از آن بهره‌‌مند شوند. از اين‌رو مي‌توانند پس از اعزام به سربازي شانس خود را در سال دوم خدمت براي بهره‌مندي از اين كسر خدمت‌ها استفاده كنند؛ اما داشتن غيبت تمامي اين شانس‌ها را از بين مي‌برد.»

شروط كسر خدمت براي فرزندان كارمندان دولت و نيروهاي مسلح

كريمي با اشاره به آن دسته از كارمندان دولت كه در زمان هشت سال دفاع مقدس در مناطق جنگي مشغول به خدمت بودند، گفت: «فرزندان اين افراد نيز با توجه به شرايط و دستورالعملي كه ابلاغ‌شده مي‌توانند از اين كسر خدمت‌ها بهره‌‌مند شوند؛ به‌عنوان مثال فردي كه در دوران دفاع مقدس كارمند وزارت نيرو بوده و وظيفه برق‌رساني به مناطق جنگ‌زده را داشته گرچه رزمنده نبوده اما به سبب حضور و خدماتي كه در مناطق جنگي داشته مي‌تواند از اين كسر خدمت‌ها براي فرزندش استفاده كند.»

به گفته‌ي وي: «كارمندان نيروهاي مسلح كه در طرحي به نام امام حسن مجتبي (ع) حضور داشتند نيز جزو واجدين شرايط محسوب مي‌شوند كه جزئيات اين طرح نيز به اطلاع مراكز خدمتي آن‌ها رسيده است. مثلا ممكن است در زمان جنگ تحميلي فردي در سيستان و بلوچستان حضور داشته كه اين فرد نيز جزو واجدين شرايط محسوب مي‌شود يا افرادي كه پس از پايان جنگ در مناطق عملياتي كردستان حضور داشتند هم مي‌توانند از چنين تسهيلاتي استفاده كنند كه جزئيات آن و شرايط كامل آن به اطلاعشان رسيده است.»

سربازان امريه مشمول كسر خدمت سربازي نمي‌شوند

بر اساس گزارش جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا، سربازان امريه متعهد به انجام دو سال خدمت مي‌شوند؛ از اين‌رو كسر خدمت به آن‌ها تعلق نمي‌گيرد و آن‌ها موظف‌اند زماني را كه متعهد به انجام خدمت در آن شده‌اند سپري كنند.

كريمي اضافه كرد: «در اجراي اين طرح ديگر سال تولد مشمولان اهميتي ندارد و تمامي افراد مي‌توانند براي ثبت نام اقدام كنند. به‌عنوان مثال اگر فردي پدر يا مادرش سابقه حضور در جبهه داشته و سه سال ديگر به سن مشموليت يا اعزام به سربازي مي‌رسد، بايد در فرصت يك‌ماهه پيش رو نسبت به ثبت نام اقدام كند؛ اما بررسي اولويت‌هايش و اينكه آيا جزو ۲۰ هزار نفر قرار مي‌گيرد يا خير در همان سالي كه موعد اعزام به سربازي‌اش باشد انجام خواهد شد؛ اما ثبت نام بايد امسال انجام شود.»

امكان معافيت با كسر خدمت ايثارگري خدمت سربازي

كريمي با بيان اينكه طبق قانون افرادي كه پدرشان ۳۰ ماه سابقه حضور در جبهه را داشته باشند از انجام خدمت سربازي معاف خواهند شد گفت: «بنابراين اولويت‌هاي ما از ۲۹ ماه رزمندگي آغاز مي‌شود؛ اما از سوي ديگر با توجه به اينكه گفته ‌شده است به ازاي هر يك ماه رزمندگي و اسارت يك ماه نيز كسر خدمت به فرد تعلق مي‌گيرد بنابراين قطعا در ميان ۲۰ هزار نفر نخست افرادي حضور دارند كه مثلا ۲۹ ماه يا ۲۸ ماه كسر خدمت به آنان تعلق مي‌گيرد؛ درحالي‌كه طول مدت سربازي كمتر از اين مدت است. بنابراين اين افراد از انجام خدمت سربازي معاف شده و دوره آموزشي را نيز در سال‌هاي آتي با فراخوان سازمان طي خواهند كرد.»

بر اساس گزارش جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا، اين قانون مربوط به برنامه ششم است بنابراين حداقل تا پنج سال آينده اجرايي خواهد شد و ۲۰ هزار نفر نخست نيز در هر سال شناسايي مي‌شوند.

وي درباره اينكه آيا با توجه به خوداظهاري متقاضيان نسبت به راستي‌آزمايي اظهاراتشان اقدام مي‌شود يا خير؟ افزود: «پس از ثبت نام، عمليات راستي‌آزمايي نيز انجام‌ مي‌شود و بر اساس اطلاعات صحيح كسر خدمت‌ها به متقاضيان تعلق مي‌گيرد. درخواست ما از متقاضيان اين است كه اطلاعات خود را كامل و درست در فرم‌ها وارد كنند تا كار با سرعت بيشتري پيش برود.»منبع : خدمت سربازي و شرايط آن

بازدید : 173
11 زمان : 1399:2

مهندسي مكانيك يعني تعمير خودرو و مهندسي مهندسي مكانيك يعني فردي با دست هاي آلوده به بنزين يا روغن ماشين چنين ديدگاهي را ميتوانيد در بين تعداد قابل توجهي از عامه مردم و حتي داوطلبان آزمون سراسري بيابيد در حالي كه رشته مهندسي مكانيك به جز يك درس تك واحدي تقريبا هيچ ارتباطي با شغل مهندسي مكانيكي ماشين ندارد. البته دانشجويان در اين رشتهه با اصول طراحي و طرز كار مكانيزم هاي مختلف به كار رفته در اتومبيل به طور اصولي و پايه اي اشنا ميشوند اما به تعمير خودرو نميپردازند. در حقيقت رشته مهندسي مكانيك بخشي از علم فيزيكك است كه با استفاده از مفاهيم پايه علم فيزيك و به تبع آن رياضي به بررسي حركت اجسام و نيروهاي وارد بر آن ها ميپردازد و ميكوشد تا با توجه به نتايج بررسي هاي خود طرحي نو در زمينه فنن شناسي وضعيت ارائه دهد و در را پيشرفت انسان گامي به جلو بردارد.

گرايش هاي رشته مهندسي مكانيك

طراحي جامدات
حرارت و سيالات
ساخت و توليد
مهندسي دريا

توانايي هاي لازم رشته مهندسي مكانيك

دانشجوي مهندسي مكانيك بايد در دو دروس رياضي و فيزيك قوي بوده و همچنين از هوش استعداد و قدرت تجسم خوبي برخوردار باشد. فعاليت در رشته مهندسي مكانيك بسيار متنوع است و در نتيجه هم دانشجوي علاقه مند به كار هاي تئوريك ميتواند جذب اين رشته شود و در بخش هاي نظري و تئوري فعاليت كند و هم دانشجوي خلاق و علاقه مند به طراحي و ساخت وسايل وو دستگاهاي مختلف ميتواند اين رشته را انتخاب نمايد.

موقعيت شغلي رشته مهندسي مكانيك در ايران

توسعه سخت افزاري و رشد مسايل مهندسي گرايش به سمت توليد داخل كشور و ايجاد تكنولوژي توليد تجهيزات و وسايل در داخل كشور و روي آوردن به خدمات مهندسي در داخل كشور به علت محدوديت هاي ارزي و كاهش درآمدهاي نفتي باعث رشد چشمگير بازار كار مهندسين مكانيك در ايران شده است.
يك مهندس مكانيك در حال حاضر در زمينه هاي مختلفي فعاليت ميكند كه ازجمله آنها ميتوان طراحي و ساخت ماشين آلات و قطعات آنها ،طراحي و ساخت تجهيزات مكانيكي نيروگاه ها، طراحي و ساخت تجهيزات و سيستم هاي انتقال و تصفيه آب و....فعاليت كند.

دانشگاه هاي ارائه پذيرنده رشته مهندسي مكانيك

دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشگاه فردوسي مشهد
دانشگاه گلستان
دانشگاه كاشان
دانشگاه كردستان
دانشگاه مازندران
دانشگاه محقق اردبيلي
دانشگاه شهيد مدني
دانشگاه صنعتي اروميه
دانشگاه شهيد باهنر
دانشگاه صنعتي اميركبير
دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه صنعتي جندي شاپور
دانشگاه صنعتي بابل
دانشگاه اراك
دانشگاه اردكان
دانشگاه ياسوج
دانشگاه يزد
دانشگاه حكيم سبزواري
دانشگاه تفرش
دانشگاه رازي
دانشگاه سمنان
دانشگاه زنجان
دانشگاه شيراز
دانشگاه اصفهان
دانشگاه اروميه
دانشگاه ايلام
دانشگاه بجنورد
دانشگاه بناب
دانشگاه خليج فارس
دانشگاه تهران
دانشگاه تبريز
دانشگاه صنعتي بيرجند
دانشگاه گيلان
دانشگاه مراغه
دانشگاه صنعتي كرمانشاه
دانشگاه صنعتي سهند
دانشگاه صنعتي سيرجان
دانشگاه صنعتي شريف
دانشگاه صنعتي همدان
دانشگاه علم و فناوري مازندران
دانشگاه قم
دانشگاه شاهرود
دانشگاه ولي عصر رفسنجان
دانشگاه غير انتفاعي شمال – آمل
دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل
دانشگاه سيستان و بلوچستان
دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين – قوچان
بازدید : 166
11 زمان : 1399:2

مهندسي مكانيك يعني تعمير خودرو و مهندسي مهندسي مكانيك يعني فردي با دست هاي آلوده به بنزين يا روغن ماشين چنين ديدگاهي را ميتوانيد در بين تعداد قابل توجهي از عامه مردم و حتي داوطلبان آزمون سراسري بيابيد در حالي كه رشته مهندسي مكانيك به جز يك درس تك واحدي تقريبا هيچ ارتباطي با شغل مهندسي مكانيكي ماشين ندارد. البته دانشجويان در اين رشتهه با اصول طراحي و طرز كار مكانيزم هاي مختلف به كار رفته در اتومبيل به طور اصولي و پايه اي اشنا ميشوند اما به تعمير خودرو نميپردازند. در حقيقت رشته مهندسي مكانيك بخشي از علم فيزيكك است كه با استفاده از مفاهيم پايه علم فيزيك و به تبع آن رياضي به بررسي حركت اجسام و نيروهاي وارد بر آن ها ميپردازد و ميكوشد تا با توجه به نتايج بررسي هاي خود طرحي نو در زمينه فنن شناسي وضعيت ارائه دهد و در را پيشرفت انسان گامي به جلو بردارد.

گرايش هاي رشته مهندسي مكانيك

طراحي جامدات
حرارت و سيالات
ساخت و توليد
مهندسي دريا

توانايي هاي لازم رشته مهندسي مكانيك

دانشجوي مهندسي مكانيك بايد در دو دروس رياضي و فيزيك قوي بوده و همچنين از هوش استعداد و قدرت تجسم خوبي برخوردار باشد. فعاليت در رشته مهندسي مكانيك بسيار متنوع است و در نتيجه هم دانشجوي علاقه مند به كار هاي تئوريك ميتواند جذب اين رشته شود و در بخش هاي نظري و تئوري فعاليت كند و هم دانشجوي خلاق و علاقه مند به طراحي و ساخت وسايل وو دستگاهاي مختلف ميتواند اين رشته را انتخاب نمايد.

موقعيت شغلي رشته مهندسي مكانيك در ايران

توسعه سخت افزاري و رشد مسايل مهندسي گرايش به سمت توليد داخل كشور و ايجاد تكنولوژي توليد تجهيزات و وسايل در داخل كشور و روي آوردن به خدمات مهندسي در داخل كشور به علت محدوديت هاي ارزي و كاهش درآمدهاي نفتي باعث رشد چشمگير بازار كار مهندسين مكانيك در ايران شده است.
يك مهندس مكانيك در حال حاضر در زمينه هاي مختلفي فعاليت ميكند كه ازجمله آنها ميتوان طراحي و ساخت ماشين آلات و قطعات آنها ،طراحي و ساخت تجهيزات مكانيكي نيروگاه ها، طراحي و ساخت تجهيزات و سيستم هاي انتقال و تصفيه آب و....فعاليت كند.

دانشگاه هاي ارائه پذيرنده رشته مهندسي مكانيك

دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشگاه فردوسي مشهد
دانشگاه گلستان
دانشگاه كاشان
دانشگاه كردستان
دانشگاه مازندران
دانشگاه محقق اردبيلي
دانشگاه شهيد مدني
دانشگاه صنعتي اروميه
دانشگاه شهيد باهنر
دانشگاه صنعتي اميركبير
دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه صنعتي جندي شاپور
دانشگاه صنعتي بابل
دانشگاه اراك
دانشگاه اردكان
دانشگاه ياسوج
دانشگاه يزد
دانشگاه حكيم سبزواري
دانشگاه تفرش
دانشگاه رازي
دانشگاه سمنان
دانشگاه زنجان
دانشگاه شيراز
دانشگاه اصفهان
دانشگاه اروميه
دانشگاه ايلام
دانشگاه بجنورد
دانشگاه بناب
دانشگاه خليج فارس
دانشگاه تهران
دانشگاه تبريز
دانشگاه صنعتي بيرجند
دانشگاه گيلان
دانشگاه مراغه
دانشگاه صنعتي كرمانشاه
دانشگاه صنعتي سهند
دانشگاه صنعتي سيرجان
دانشگاه صنعتي شريف
دانشگاه صنعتي همدان
دانشگاه علم و فناوري مازندران
دانشگاه قم
دانشگاه شاهرود
دانشگاه ولي عصر رفسنجان
دانشگاه غير انتفاعي شمال – آمل
دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل
دانشگاه سيستان و بلوچستان
دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين – قوچان
بازدید : 164
11 زمان : 1399:2

مهندسي مكانيك يعني تعمير خودرو و مهندسي مهندسي مكانيك يعني فردي با دست هاي آلوده به بنزين يا روغن ماشين چنين ديدگاهي را ميتوانيد در بين تعداد قابل توجهي از عامه مردم و حتي داوطلبان آزمون سراسري بيابيد در حالي كه رشته مهندسي مكانيك به جز يك درس تك واحدي تقريبا هيچ ارتباطي با شغل مهندسي مكانيكي ماشين ندارد. البته دانشجويان در اين رشتهه با اصول طراحي و طرز كار مكانيزم هاي مختلف به كار رفته در اتومبيل به طور اصولي و پايه اي اشنا ميشوند اما به تعمير خودرو نميپردازند. در حقيقت رشته مهندسي مكانيك بخشي از علم فيزيكك است كه با استفاده از مفاهيم پايه علم فيزيك و به تبع آن رياضي به بررسي حركت اجسام و نيروهاي وارد بر آن ها ميپردازد و ميكوشد تا با توجه به نتايج بررسي هاي خود طرحي نو در زمينه فنن شناسي وضعيت ارائه دهد و در را پيشرفت انسان گامي به جلو بردارد.

گرايش هاي رشته مهندسي مكانيك

طراحي جامدات
حرارت و سيالات
ساخت و توليد
مهندسي دريا

توانايي هاي لازم رشته مهندسي مكانيك

دانشجوي مهندسي مكانيك بايد در دو دروس رياضي و فيزيك قوي بوده و همچنين از هوش استعداد و قدرت تجسم خوبي برخوردار باشد. فعاليت در رشته مهندسي مكانيك بسيار متنوع است و در نتيجه هم دانشجوي علاقه مند به كار هاي تئوريك ميتواند جذب اين رشته شود و در بخش هاي نظري و تئوري فعاليت كند و هم دانشجوي خلاق و علاقه مند به طراحي و ساخت وسايل وو دستگاهاي مختلف ميتواند اين رشته را انتخاب نمايد.

موقعيت شغلي رشته مهندسي مكانيك در ايران

توسعه سخت افزاري و رشد مسايل مهندسي گرايش به سمت توليد داخل كشور و ايجاد تكنولوژي توليد تجهيزات و وسايل در داخل كشور و روي آوردن به خدمات مهندسي در داخل كشور به علت محدوديت هاي ارزي و كاهش درآمدهاي نفتي باعث رشد چشمگير بازار كار مهندسين مكانيك در ايران شده است.
يك مهندس مكانيك در حال حاضر در زمينه هاي مختلفي فعاليت ميكند كه ازجمله آنها ميتوان طراحي و ساخت ماشين آلات و قطعات آنها ،طراحي و ساخت تجهيزات مكانيكي نيروگاه ها، طراحي و ساخت تجهيزات و سيستم هاي انتقال و تصفيه آب و....فعاليت كند.

دانشگاه هاي ارائه پذيرنده رشته مهندسي مكانيك

دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشگاه فردوسي مشهد
دانشگاه گلستان
دانشگاه كاشان
دانشگاه كردستان
دانشگاه مازندران
دانشگاه محقق اردبيلي
دانشگاه شهيد مدني
دانشگاه صنعتي اروميه
دانشگاه شهيد باهنر
دانشگاه صنعتي اميركبير
دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه صنعتي جندي شاپور
دانشگاه صنعتي بابل
دانشگاه اراك
دانشگاه اردكان
دانشگاه ياسوج
دانشگاه يزد
دانشگاه حكيم سبزواري
دانشگاه تفرش
دانشگاه رازي
دانشگاه سمنان
دانشگاه زنجان
دانشگاه شيراز
دانشگاه اصفهان
دانشگاه اروميه
دانشگاه ايلام
دانشگاه بجنورد
دانشگاه بناب
دانشگاه خليج فارس
دانشگاه تهران
دانشگاه تبريز
دانشگاه صنعتي بيرجند
دانشگاه گيلان
دانشگاه مراغه
دانشگاه صنعتي كرمانشاه
دانشگاه صنعتي سهند
دانشگاه صنعتي سيرجان
دانشگاه صنعتي شريف
دانشگاه صنعتي همدان
دانشگاه علم و فناوري مازندران
دانشگاه قم
دانشگاه شاهرود
دانشگاه ولي عصر رفسنجان
دانشگاه غير انتفاعي شمال – آمل
دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل
دانشگاه سيستان و بلوچستان
دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين – قوچان
بازدید : 157
11 زمان : 1399:2

مهندسي مكانيك يعني تعمير خودرو و مهندسي مهندسي مكانيك يعني فردي با دست هاي آلوده به بنزين يا روغن ماشين چنين ديدگاهي را ميتوانيد در بين تعداد قابل توجهي از عامه مردم و حتي داوطلبان آزمون سراسري بيابيد در حالي كه رشته مهندسي مكانيك به جز يك درس تك واحدي تقريبا هيچ ارتباطي با شغل مهندسي مكانيكي ماشين ندارد. البته دانشجويان در اين رشتهه با اصول طراحي و طرز كار مكانيزم هاي مختلف به كار رفته در اتومبيل به طور اصولي و پايه اي اشنا ميشوند اما به تعمير خودرو نميپردازند. در حقيقت رشته مهندسي مكانيك بخشي از علم فيزيكك است كه با استفاده از مفاهيم پايه علم فيزيك و به تبع آن رياضي به بررسي حركت اجسام و نيروهاي وارد بر آن ها ميپردازد و ميكوشد تا با توجه به نتايج بررسي هاي خود طرحي نو در زمينه فنن شناسي وضعيت ارائه دهد و در را پيشرفت انسان گامي به جلو بردارد.

گرايش هاي رشته مهندسي مكانيك

طراحي جامدات
حرارت و سيالات
ساخت و توليد
مهندسي دريا

توانايي هاي لازم رشته مهندسي مكانيك

دانشجوي مهندسي مكانيك بايد در دو دروس رياضي و فيزيك قوي بوده و همچنين از هوش استعداد و قدرت تجسم خوبي برخوردار باشد. فعاليت در رشته مهندسي مكانيك بسيار متنوع است و در نتيجه هم دانشجوي علاقه مند به كار هاي تئوريك ميتواند جذب اين رشته شود و در بخش هاي نظري و تئوري فعاليت كند و هم دانشجوي خلاق و علاقه مند به طراحي و ساخت وسايل وو دستگاهاي مختلف ميتواند اين رشته را انتخاب نمايد.

موقعيت شغلي رشته مهندسي مكانيك در ايران

توسعه سخت افزاري و رشد مسايل مهندسي گرايش به سمت توليد داخل كشور و ايجاد تكنولوژي توليد تجهيزات و وسايل در داخل كشور و روي آوردن به خدمات مهندسي در داخل كشور به علت محدوديت هاي ارزي و كاهش درآمدهاي نفتي باعث رشد چشمگير بازار كار مهندسين مكانيك در ايران شده است.
يك مهندس مكانيك در حال حاضر در زمينه هاي مختلفي فعاليت ميكند كه ازجمله آنها ميتوان طراحي و ساخت ماشين آلات و قطعات آنها ،طراحي و ساخت تجهيزات مكانيكي نيروگاه ها، طراحي و ساخت تجهيزات و سيستم هاي انتقال و تصفيه آب و....فعاليت كند.

دانشگاه هاي ارائه پذيرنده رشته مهندسي مكانيك

دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشگاه فردوسي مشهد
دانشگاه گلستان
دانشگاه كاشان
دانشگاه كردستان
دانشگاه مازندران
دانشگاه محقق اردبيلي
دانشگاه شهيد مدني
دانشگاه صنعتي اروميه
دانشگاه شهيد باهنر
دانشگاه صنعتي اميركبير
دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه صنعتي جندي شاپور
دانشگاه صنعتي بابل
دانشگاه اراك
دانشگاه اردكان
دانشگاه ياسوج
دانشگاه يزد
دانشگاه حكيم سبزواري
دانشگاه تفرش
دانشگاه رازي
دانشگاه سمنان
دانشگاه زنجان
دانشگاه شيراز
دانشگاه اصفهان
دانشگاه اروميه
دانشگاه ايلام
دانشگاه بجنورد
دانشگاه بناب
دانشگاه خليج فارس
دانشگاه تهران
دانشگاه تبريز
دانشگاه صنعتي بيرجند
دانشگاه گيلان
دانشگاه مراغه
دانشگاه صنعتي كرمانشاه
دانشگاه صنعتي سهند
دانشگاه صنعتي سيرجان
دانشگاه صنعتي شريف
دانشگاه صنعتي همدان
دانشگاه علم و فناوري مازندران
دانشگاه قم
دانشگاه شاهرود
دانشگاه ولي عصر رفسنجان
دانشگاه غير انتفاعي شمال – آمل
دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل
دانشگاه سيستان و بلوچستان
دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين – قوچان
بازدید : 161
11 زمان : 1399:2

معماري تنها هنر ساختمان پناه هاي آجري و قيمت هاي دوار نيست كه بگويي عمر آن در هزاره سوم ميلادي به پايان رسيده است بلكه براي ساخت آسمان خراش ها برج ها و مجتمع هاي امروز بيش از حياط هاي پر باغچه ديروز معماري هنرمند و كارآمد نياز داريم از همين رو رشته معماري يكي از رشته‌هاي مهم دانشگاهي است كه امروزه در دانشكده هاي فني و هنري دنيا تدريس ميشود .

رشته معماري داراي دو جنبه هنري و فني است در اين ميان درس هاي طراحي و زيبايي شناسي ، نحوه زيبا كردن حجم ها و نماها و پلان ها به هنر برمي‌گردند و دروسي مثل سازه هاي بتني و فلزي ، مقاومت مصالح، ايستايي،تاسيسات مكانيكي و الكتريكي به مربوط مي‌شوند.در اين رشته دروس هنر اي اهميت بيشتري داشته است و دروس علمي و فني در راستاي دروس هنري است. براي مثال يك معمار در طراحي خانه بايد فضاي آرام بخشي را ايجاد كنند تا باعث اضطراب، خستگي و دلتنگي نگردد. كاري كه بيش از رعايت اصول فيزيكي مثل نور و صوت مربوط نياز به آشنايي با اصول زيبايي‌شناسي دارد.

توانايي هاي لازم براي رشته مهندسي معماري

معماري بيش از آنكه علم و تكنيك باشد و سليقه و استعداد است و معمار كسي است كه طرح هاي فردي با نقاشي و مجسمه سازي رقابت كنند و در واقع بتواند مجسمه كاربردي بسازد.
دانشجوي رشته معماري علاوه بر توانمندي در طراحي و قدرت تجسم و خلاقيت، لازم است كه در درس رياضي به خصوص در هندسه قوي باشد چون براي آموزش فن و تكنيك معماري بايد دروسي مثل هندسه كاربردي در هندسه مناظر و مرايا رياضيات و آمار را مطالعه كرد.

دروس پايه در رشته مهندسي معماري

هندسه كاربردي
كارگاه مصالح و ساختمان درك و بيان محيط
بيان معماري
هندسه مناظر و مرايا
رياضيات و آمار
انسان
طبيعت
معماري
مقدمات طراحي معماري

دروس اصلي رشته مهندسي معماري

مباني نظري معماري
آشنايي با معماري جهان
برداشت از بناهاي تاريخي
آشنايي با معماري معاصر
نقشه برداري
تنظيم شرايط محيطي
تاسيسات الكتريكي
تاسيسات مكانيكي
مقاومت مصالح سازه هاي فلزي نقشه سازه هاي بتني
ايستايي
متره و برآورد
مديريت و تشكيلات كارگاه
مصالح ساختماني
ساختمان
روستا
طرح معماري

موقعيت شغلي رشته معماري در ايران

با توجه به اينكه در سطح كارشناسي به جنبه هاي فني معماري توجه بيشتري ميشود در نتيجه فارغ‌التحصيل رشته معماري مي‌تواند به ساختمان سازي بپردازند فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد چون جنبه هنري معماري را آموزش ديدند ، بيشتر به هنر معماري مي پردازند.
مهندس معمار علاوه بر طراحي بناها مي توانند به طراحي و ساخت ماكت و طراحي معماري داخلي بپردازند تا به عنوان ناظر ساخت فعاليت كنند ، در ضمن فارغ التحصيل رشته معماري آمادگي كار در رشته‌هاي مرتبط با معماري مثل طراحي صحنه يا طراحي صنعتي را نيز دارد.

بازدید : 172
11 زمان : 1399:2

معماري تنها هنر ساختمان پناه هاي آجري و قيمت هاي دوار نيست كه بگويي عمر آن در هزاره سوم ميلادي به پايان رسيده است بلكه براي ساخت آسمان خراش ها برج ها و مجتمع هاي امروز بيش از حياط هاي پر باغچه ديروز معماري هنرمند و كارآمد نياز داريم از همين رو رشته معماري يكي از رشته‌هاي مهم دانشگاهي است كه امروزه در دانشكده هاي فني و هنري دنيا تدريس ميشود .

رشته معماري داراي دو جنبه هنري و فني است در اين ميان درس هاي طراحي و زيبايي شناسي ، نحوه زيبا كردن حجم ها و نماها و پلان ها به هنر برمي‌گردند و دروسي مثل سازه هاي بتني و فلزي ، مقاومت مصالح، ايستايي،تاسيسات مكانيكي و الكتريكي به مربوط مي‌شوند.در اين رشته دروس هنر اي اهميت بيشتري داشته است و دروس علمي و فني در راستاي دروس هنري است. براي مثال يك معمار در طراحي خانه بايد فضاي آرام بخشي را ايجاد كنند تا باعث اضطراب، خستگي و دلتنگي نگردد. كاري كه بيش از رعايت اصول فيزيكي مثل نور و صوت مربوط نياز به آشنايي با اصول زيبايي‌شناسي دارد.

توانايي هاي لازم براي رشته مهندسي معماري

معماري بيش از آنكه علم و تكنيك باشد و سليقه و استعداد است و معمار كسي است كه طرح هاي فردي با نقاشي و مجسمه سازي رقابت كنند و در واقع بتواند مجسمه كاربردي بسازد.
دانشجوي رشته معماري علاوه بر توانمندي در طراحي و قدرت تجسم و خلاقيت، لازم است كه در درس رياضي به خصوص در هندسه قوي باشد چون براي آموزش فن و تكنيك معماري بايد دروسي مثل هندسه كاربردي در هندسه مناظر و مرايا رياضيات و آمار را مطالعه كرد.

دروس پايه در رشته مهندسي معماري

هندسه كاربردي
كارگاه مصالح و ساختمان درك و بيان محيط
بيان معماري
هندسه مناظر و مرايا
رياضيات و آمار
انسان
طبيعت
معماري
مقدمات طراحي معماري

دروس اصلي رشته مهندسي معماري

مباني نظري معماري
آشنايي با معماري جهان
برداشت از بناهاي تاريخي
آشنايي با معماري معاصر
نقشه برداري
تنظيم شرايط محيطي
تاسيسات الكتريكي
تاسيسات مكانيكي
مقاومت مصالح سازه هاي فلزي نقشه سازه هاي بتني
ايستايي
متره و برآورد
مديريت و تشكيلات كارگاه
مصالح ساختماني
ساختمان
روستا
طرح معماري

موقعيت شغلي رشته معماري در ايران

با توجه به اينكه در سطح كارشناسي به جنبه هاي فني معماري توجه بيشتري ميشود در نتيجه فارغ‌التحصيل رشته معماري مي‌تواند به ساختمان سازي بپردازند فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد چون جنبه هنري معماري را آموزش ديدند ، بيشتر به هنر معماري مي پردازند.
مهندس معمار علاوه بر طراحي بناها مي توانند به طراحي و ساخت ماكت و طراحي معماري داخلي بپردازند تا به عنوان ناظر ساخت فعاليت كنند ، در ضمن فارغ التحصيل رشته معماري آمادگي كار در رشته‌هاي مرتبط با معماري مثل طراحي صحنه يا طراحي صنعتي را نيز دارد.

تعداد صفحات : 17

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 174
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 8
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 84
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 414
 • بازدید ماه : 326
 • بازدید سال : 35390
 • بازدید کلی : 35390
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی